Chi tiết văn bản
Số văn bản: 2005/SKHĐT-THQH
Ngày ký: 2/1/2018
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trích yếu:

V/v tham mưu xây dựng Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Tệp nội dung:
2/SKHÐT-THQH.doc
CV bao cao Vi su phat trien ben vung.doc
2005_SKHÐT-THQH.signed.pdf
Trở lại