Chi tiết văn bản
Số văn bản: 2002/SKHĐT-THQH
Ngày ký: 2/1/2018
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trích yếu:

V/v thực hiện các nội dung kiến nghị của Ban Kinh tế Ngân sách – Hội đồng nhân dân tỉnh

Tệp nội dung:
2/SKHÐT-THQH.doc
BAO_CAO_BAN_KTNS_HDND 12.2007.doc
2002_SKHÐT-THQH.signed.pdf
Trở lại