Chi tiết văn bản
Số văn bản: 1997/SKHĐT-VP
Ngày ký: 2/1/2018
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trích yếu:

V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Tệp nội dung:
2/SKHÐT-VP.doc
Cong_van_cac_lop_dao_tao_2017.doc
Bieu_mau_BC_ÐTBD_2017.xls
1997_SKHÐT-VP.signed.pdf
Trở lại