Chi tiết văn bản
Số văn bản: 136/QĐ-UBND
Ngày ký: 5/1/2018
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Vị Thủy
Trích yếu:

V/v phê duyệt quyết toán công trình: Giao thông nông thôn xã Vị Thủy năm 2013 DA1, huyện Vị Thủy, hạng mục: Cầu Bà Sáu, Cầu Trường Học, Cầu Tư Què, Cầu ổ Bịp, Cầu Tư Nghệ

Tệp nội dung:
136/QÐ-UBND.doc
Trở lại