Chi tiết văn bản
Số văn bản: 135/QĐ-UBND
Ngày ký: 5/1/2018
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Vị Thủy
Trích yếu:

Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm hành chính và trung tâm văn hóa thể thao thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy (Nội dung điều chỉnh: Một phần đất Văn hóa (Khu đài tưởng niệm Vị Thủy) diện tích 2.640m2 thành đất khác (Nhà làm việc Điện lực Vị Thủy)

Tệp nội dung:
135/QÐ-UBND.doc
Trở lại