Chi tiết văn bản
Số văn bản: 134/QĐ-UBND
Ngày ký: 5/1/2018
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Vị Thủy
Trích yếu:

V/v nâng bậc lương cho cán bộ, công chức cấp xã (Lê Hoàng Nhanh)

Tệp nội dung:
134/QÐ-UBND.doc
Trở lại