Chi tiết văn bản
Số văn bản: 133/QĐ-UBND
Ngày ký: 5/1/2018
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Vị Thủy
Trích yếu:

V/v nâng bậc lương cho cán bộ, công chức cấp xã (Cao Hoàng Biên)

Tệp nội dung:
133/QÐ-UBND.doc
Trở lại