Chi tiết văn bản
Số văn bản: 130/QĐ-UBND
Ngày ký: 5/1/2018
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Vị Thủy
Trích yếu:

V/v phê duyệt dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư công trình: Duy tu, dặm vá đảm bảo giao thông các tuyến đường huyện quản lý năm 2018

Tệp nội dung:
130/QÐ-UBND.doc
Trở lại