Chi tiết văn bản
Số văn bản: 15/UBND
Ngày ký: 5/1/2018
Loại văn bản: CÔNG VĂN
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Vị Thủy
Trích yếu:

V/v chủ trương đầu tư công trình: Chỉnh trang đô thị huyện Vị Thủy năm 2018, hạng mục: Sơn vạch tim đường, mép đường các tuyến đường nội ô thị trấn Nàng Mau

Tệp nội dung:
15/UBND.doc
Trở lại