Chi tiết văn bản
Số văn bản: 44/QĐ-UBND
Ngày ký: 5/1/2018
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Châu Thành A
Trích yếu:

Về việc thu hồi giấy chứng nhận QSD đất số 000331 do ông Lê Văn Mai đứng tên chủ sử dụng

Tệp nội dung:
44/QÐ-UBND.doc
QÐ thu h?i gi?y CNQSDÐ ông Lê Van mAI, tpt.doc
Trở lại