Chi tiết văn bản
Số văn bản: 1/TB-UBND
Ngày ký: 5/1/2018
Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND Châu Thành A
Trích yếu:

Về việc tuyển dụng Công chức cấp xã huyện Châu Thành A năm 2018

Tệp nội dung:
1/TB-UBND.doc
TUYEN DUNG CONG CHUC CAP XA.2018.doc
Chi tieu tuyen dung cong chuc cap xa.xls
Trở lại