Chi tiết văn bản
Số văn bản: 39/UBND
Ngày ký: 5/1/2018
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Châu Thành A
Trích yếu:

Thực hiện Công văn số 08/UBND-TH ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc chuẩn bị nội dung tổ chức sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ công tác, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy trong năm 2018

Tệp nội dung:
39/UBND.doc
Cong van so 08 cua UBND tinh Chuan bi noi dung to chuc so ket, tong ket cac NV cong tac, cac NQ, Chi
Trở lại