Chi tiết văn bản
Số văn bản: 38/UBND
Ngày ký: 5/1/2018
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Châu Thành A
Trích yếu:

Về việc vận động hộ ông Đoàn Văn Kiệt giao nộp giấy chứng nhận QSD đất (lần 2)

Tệp nội dung:
38/UBND.doc
Giao PTNMT tham muu UBND huyen huy giay chung nhan QSD dat cua ong Doan Van Kiet, Cai Tac.doc
Trở lại