Chi tiết văn bản
Số văn bản: 1/BC-UBND
Ngày ký: 5/1/2018
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND Châu Thành A
Trích yếu:

Về việc kết quả triển khai thực hiện Công văn số 439/UBND-TCD ngày 29/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (Ngũ Văn Dũng)

Tệp nội dung:
1/BC-UBND.doc
BC ket qua trien khai thuc hien CV so 439 cua UBND tinh (Ngu Van Dung).doc
Trở lại