Chi tiết văn bản
Số văn bản: 36/UBND
Ngày ký: 5/1/2018
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Châu Thành A
Trích yếu:

Về việc triển khai Công văn số 09/STTTT-CNTT ngày 03 tháng 01 năm 2018 của sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang

Tệp nội dung:
36/UBND.doc
CV trien khai cong van so 09 cua so tttt tinh vv lo tai khoan mat khau cac trang mang xa hoi.doc
Trở lại