Chi tiết văn bản
Số văn bản: 2/TTr-UBND
Ngày ký: 5/1/2018
Loại văn bản: Tờ trình
Cơ quan ban hành: UBND Châu Thành A
Trích yếu:

Về việc đăng ký bổ sung danh mục công trình sử dụng nguồn kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2018

Tệp nội dung:
2/TTr-UBND.doc
TT (3).doc
Ph? l?c (1).xls
Trở lại