Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
29/4/2020, 15:28 (GMT+7)

Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 8261/KH-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Bộ Công Thương về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020;

 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Mục đích và yêu cầu

- Triển khai kịp thời các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 8261/KH-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Bộ Công Thương và phải đa dạng phong phú, đảm bảo mục đích, yêu cầu tại Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày quyền của Người tiêu dùng Việt Nam. Đồng thời, kết hợp lồng ghép với các hoạt động triển khai Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lời người tiêu dùng.

- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 được tổ chức nhằm thu hút sự quan tâm, tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng vào các hoạt động liên quan, từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm đưa Luật và các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến với mọi đối tượng, nâng cao hiệu quả công tác thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2. Thời  gian  tổ  chức

- Công tác bảo vệ quyền lợi người  tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt năm 2020. Trong đó, tập trung các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như: các ngày Lễ lớn trong năm và mùa mua sắm hoặc cao điểm mua sắm trên thị trường.

- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại địa bàn tỉnh Hậu Giang được khuyến khích tổ chức kéo dài trong năm 2020.

3. Chủ đề:

Chủ đề cho các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là: “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử”.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC

Các hoạt động hướng tới Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 như sau:

1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Đơn vị thực hiện: Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, các hội, hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian tổ chức: năm 2020.

- Nội dung và hình thức tuyên truyền: Tổ chức các chương trình tư vấn, hỗ trợ tuyên truyền pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng các phóng sự, bài viết tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các hoạt động liên quan đến chủ đề “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử”; tuyên truyền Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 07/05/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lời người tiêu dùng; tuyên truyền, cảnh báo và hướng dẫn người tiêu dùng về cách thức mua hàng, các dấu hiệu nhận biết hàng thật và hàng giả, hàng kém chất lượng, thông báo về các thủ đoạn vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các hành vi lừa dối, xâm hại quyền lợi người tiêu dùng; công khai thông tin về các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên Báo Hậu Giang, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, cổng thông tin điện tử tỉnh.

2. Tuyên truyền bằng hình thức treo cờ, phướn, băng rôn, khẩu hiệu

- Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: năm 2020.

- Số lượng: Băng rôn dự kiến 10 cái, treo trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, băng rôn tuyên truyền in bạt hiflex, kích thước: 0.6m x 4m, nền đỏ chữ vàng; Cờ phướn dự kiến 200 cái (mỗi huyện, thị xã, thành phố treo 25 cái) tại các trục đường giao thông chính, một số điểm chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, trụ sở cơ quan làm việc và các điểm tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020, phướn tuyên truyền in bạt hiflex, kích thước: 0.7m x 2m, nền đỏ chữ vàng.

- Nội dung tuyên truyền:

+ Hãy là người tiêu dùng thông thái trong thương mại điện tử;

+ Bảo vệ thông tin của người tiêu dùng là trách nhiệm của doanh nghiệp;

+ Lộ thông tin cá nhận có thể gây thiệt hại cho người tiêu dùng về sức khỏe, tài sản, tính mạng;

+ Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội;

+  Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững;

+ Người tiêu dùng có quyền biết thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa dịch vụ khi mua sắm trực tuyến;

+ Người tiêu dùng có quyền được an toàn, khiếu nại và bồi thường;

+ Không tiêu dùng hàng hóa có hại cho sức khỏe và môi trường;

+ Hãy tiêu dùng hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng;

+ Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong Cách mạng công nghiệp 4.0;

+ Doanh nghiệp vì người tiêu dùng;

+ Ngày 15 tháng 3 - Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam;

+ 1800.6838 - Tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng trên toàn quốc.

3. Phát tờ rơi tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam với chủ đề “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử”

- Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Ban Quản lý các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Số lượng: Phát hành 3.000 tờ

- Thời gian thực hiện: năm 2020.

- Địa điểm: Tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trường học (Trung học phổ thông, cao đẳng, đại học) trên địa bàn toàn tỉnh.

- Nội dung in trên tờ rơi: Các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt nhấn mạnh nội dung các quyền cơ bản của người tiêu dùng, những kỹ năng tự bảo vệ mình trong các giao dịch thương mại điện tử, thông tin cơ bản về ngày 15/3, đường dây nóng để người tiêu dùng phản ánh hoặc liên hệ khi cần thiết.

- Quy cách: In 2 mặt trên giấy bóng.

4. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng

- Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành có liên quan, Cục Quản lý thị trường tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố.

 - Nội dung thực hiện:

+ Xây dựng tổng đài (hoặc đường dây nóng) tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng; tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng.

+ Lắp đặt hòm thư góp ý kiến của người tiêu dùng tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, hàng tuần có kiểm tra và mở hòm thư để tiếp nhận ý kiến góp ý của người tiêu dùng.

+ Tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng.

- Cách thức thực hiện:

+ Tiếp nhận trực tiếp tại Sở Công Thương hoặc Cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang (Khu hành chính tỉnh Hậu Giang, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

+ Tiếp nhận qua đường dây nóng: 0939007337 - 0945131911  - 02933878891.

+ Tiếp nhận tại hòm thư góp ý, qua email: Congthuonghg@gmail.com.

- Thời gian: năm 2020.

5. Hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa theo lĩnh vực được phân công

- Đơn vị thực hiện các Sở: Công Thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Nội dung thực hiện: Lồng ghép vào các chuyên đề, kế hoạch kiểm tra, thanh tra hàng năm về kiểm soát chất lượng hàng hóa trong quá trình sản xuất thuộc phạm vi quản lý ngành nhằm cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm đảm bảo chất lượng.

- Thời gian thực hiện: năm 2020.

6. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa và dịch vụ

- Đơn vị thực hiện: Cục Quản lý thị trường tỉnh.

- Đơn vị phối hợp, gồm các Sở: Công Thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công an, UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Nội dung thực hiện:

+ Lồng ghép vào các, kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ năm 2020 nhằm phòng, chống xử lý các hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; các hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

+ Chủ động phối hợp với các cơ quan, chức năng kiểm tra, kiểm soát sự chấp hành pháp luật trong lĩnh vực giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: năm 2020.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ thực hiện các hoạt động tuyên truyền là 35.000.000 đồng (ba mươi lăm triệu đồng).

- Nguồn kinh phí để thực hiện Kế hoạch được huy động từ các nguồn: Kinh phí ngân sách Trung ương, nguồn ngân sách địa phương đã được giao đầu năm cho các cơ quan, đơn vị (theo phân cấp ngân sách), nguồn kinh phí đối ứng từ các doanh nghiệp và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan để tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 và các hoạt động liên quan; hướng dẫn, đôn đốc, các sở, ban ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động trên địa bàn tỉnh về Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định;

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý kinh doanh chợ trên địa bàn; các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các tuyến đường chính, tại cổng các cơ quan, doanh nghiệp, các chợ, các trung tâm thương mại, siêu thị,…;

- Khuyến khích, kêu gọi các nhà sản xuất, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các chương trình, các hoạt động hướng về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam;

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch;

 - Lập dự toán kinh phí thực hiện đối với phần kinh phí sử dụng ngân sách tỉnh, gửi Sở Tài chính thẩm duyệt và quyết toán đúng theo quy định.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện công tác truyền thông, phổ biến, tuyên truyền chủ trương chính sách của Nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng và “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Công Thương trong việc hướng dẫn thủ tục, cấp phép thực hiện treo băng rôn, phướn và các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Công Thương cùng các sở, ngành liên quan thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử, công nghệ thông tin, thông tin truyền thông các hoạt động hưởng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2020; tuyên truyền chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tuyên truyền theo kế hoạch, đảm bảo tính chính xác, hiệu quả của thông tin tuyên truyền.

4. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý giá; phối hợp với các cơ quan thuế kiểm tra việc thực hiện xuất hóa đơn bán lẻ của cơ sở kinh doanh cho người tiêu dùng khi tham gia hoạt động mua bán.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch này theo quy định.

5. Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình phối hợp với Sở Công Thương tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực quản lý, đặc biệt là các vấn đề an toàn thực phẩm thuộc phân cấp quản lý của ngành y tế, nông nghiệp; đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2020.

6. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kiểm tra các vân đề liên quan đến sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với nhóm hàng thuộc phân cấp quản lý; hỗ trợ các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc kiểm tra, đánh giá và công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

7. Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh. Chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa từ xa các hành vi, vi phạm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử.

8. Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa và dịch vụ theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

9. Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Chủ động tuyên truyền pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh công khai các vụ việc vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; cảnh báo các thủ đoạn vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

 - Phối hợp với Sở Công Thương, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan đưa tin, bài, phóng sự về các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 và các hoạt động có liên quan.

10. UBND huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu theo các nội dung tại mục 2 phần II của Kế hoạch này nhằm tuyên truyền pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020.

- Căn cứ vào Kế hoạch này và điều kiện cụ thể của từng địa phương, UBND huyện, thị xã, thành phố lập Kế hoạch chi tiết, bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 tại địa phương mình đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

- Tùy theo, tình hình thực tế của từng địa phương có thể lựa chọn các hình thức tổ chức khác như tổ chức mít tinh, tuần hành, diễu hành, hội nghị, hội thảo, tổ chức các hình thức tuyên truyền lưu động, chỉ đạo hệ thống truyền thanh xã, thị trấn tuyên truyền về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020, các hoạt động khác phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Vận động, kêu gọi các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp trên địa bàn hưởng ứng, thực hiện các hoạt động hưởng ứng về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh

- Chủ động và lồng ghép tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm và các buổi sinh hoạt Hội các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tuyên truyền, vận động nhân dân, các hội viên nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc hành vi vi phạm khác gây thiệt hại cho người tiêu dùng phải báo ngay với cơ quan chức năng và phối hợp giải quyết vụ việc;

- Phối hợp với Sở Công Thương phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các nội dung cơ bản về quyền của người tiêu dùng.

12. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan truyền thông, báo chí và các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

- Thực hiện tốt chủ trương, chính sách và các quy định của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổ chức các chương trình, hoạt động tri ân người tiêu dùng trong các đợt cao điểm mua sắm, tiêu dùng (như hỗ trợ bảo hành sản phẩm, tư vấn sử dụng sản phẩm, tặng quà, giảm giá, khuyến mại, chăm sóc quyền lợi người tiêu dùng...) và tham gia hỗ trợ cho các sự kiện có liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020.

- Tổ chức treo băng rôn, phướn tại các trụ sở cơ sở sản xuất, kinh doanh với các chủ đề nội dung như trên và thực hiện tốt các quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo tổng kết việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam gửi về Sở Công Thương trước ngày 15/12/2020 tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

          Trên đây là nội dung Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh kinh doanh trên địa bàn tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch đạt mục đích, yêu cầu đề ra và đúng quy định hiện hành. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền thì phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo./.
(theo Kế hoạch số 
860/KH-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang)                                    

Các tin khác