Thành phố Vị Thanh thông qua dự thảo Kế hoạch phát Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) năm 2020
25/4/2020, 19:23 (GMT+7)

Ngày 22 tháng 4 năm 2020, thành phố Vị Thanh họp thông qua dự thảo kế hoạch phát triển CN - TTCN trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2020. Đến dự và chỉ đạo có bà Trần Hoa Phượng - Phó chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh, cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thành phố và đại diện lãnh đạo UBND các phường, xã

Quang cảnh họp thông qua dự thảo Kế hoạch phát triển CN - TTCN trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2020

Mục tiêu của kế hoạch là phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, xứng tầm với tiềm năng và lợi thế, nhằm thúc đẩy tăng trưởng, tiếp tục đưa chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó tập phát triển, nâng cao giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, hình thành và xây dựng thương hiệu một số sản phẩm chủ lực có sức canh tranh trên thị trường. Theo đó, năm 2020 thành phố phấn đấu hoàn chỉnh đầu tư hạ tầng và lập thủ tục trình xin mở rộng diện tích Cụm CN - TTCN thành phố Vị Thanh (ở phường VII), thu hút thêm từ 2 - 3 dự án đầu tư mới trong cụm; Hoàn thủ tục triển khai dự án Công ty cổ phần Gạo Vì Dân tại Cụm công nghiệp, Kho tàng bến bãi ở xã Tân Tấn. Ngoài chỉ tiêu kế hoạch đề ra, bà Trần Hoa Phượng - Phó chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các ngành khuyến khích và hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể phát triển lên doanh nghiệp; chú ý xây dựng, nâng cao chất lượng Chương trình OCOP ở các đơn vị phường, xã. Đồng thời giao Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với các ngành hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển CN - TTCN trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2020 để ký ban hành trước ngày 30/4/2020. Bên cạnh đó, tháng 10 hàng năm phải hoàn thành việc điều tra tất cả kết quả hoạt động các cơ sở và doanh nghiệp trên địa bàn để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển CN - TTCN năm tiếp theo.

Biên soạn: Lê Minh Điền, CV-Phòng Kinh tế TP. Vị Thanh.

Các tin khác