Đảng bộ Sở Công Thương triển khai Chương trình năm 2020
15/1/2020, 16:36 (GMT+7)

Ngày 14-1-2020, Đảng bộ Sở Công thương tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai Chương trình nhiệm vụ năm 2020. Đến dự có ông Nguyễn Thành Út, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan, cùng toàn thể Đảng viên Đảng bộ Sở Công Thương.

Đ/c Nguyễn Thành Út (Phó Bí thư TT Đảng ủy KCCQ) phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2019, ngành công thương đạt được nhiều kết quả như Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,6% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 37.914 tỉ đồng, tăng 8,82% so với cùng kỳ và vượt 2,18% so với kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt trên 1 tỉ USD, đạt 102,69% kế hoạch năm. Ngoài ra, ngành công thương tỉnh đã thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại, đưa hàng Việt về nông thôn, kết nối cung cầu, giao thương hàng hóa với các tỉnh bạn. Triển khai tốt các chính sách phát triển công nghiệp, thực hiện bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

Với kết quả đó, Đảng bộ Sở đã đề ra một số nhiệm vụ trong tậm để toàn thể Đảng viên cùng nổ lực, phấn đấu nổ lực cụ thể như sau:

- Tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời đúng quy định, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước

- 100% cán bộ đảng viên và 100% công chức, viên chức và người lao động ngoài Đảng tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- 100% đảng viên thực hiện tốt Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của BCH Trung ương Đảng về 19 điều đảng viên không được làm và Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 10/12/2015 của Tỉnh ủy Hậu Giang.

- Thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên đảm bảo đúng quy trình kiểm tra giám sát.

- 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được bình xét theo đúng quy định.

- Giữ vững danh hiệu cơ quan an toàn về an ninh trật tự.

- Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên phấn đấu đạt danh hiệu vững mạnh năm 2020.

- Đảng bộ Sở Công Thương phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Thành Út, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích của ngành công thương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019. Đồng thời đề nghị trong năm 2020 đề nghị tiếp tục thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt chú ý đến đảng viên trẻ; mỗi đảng viên phải xây dựng được bản lĩnh chính trị vững vàng, trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tăng cường học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó, nêu cao ý chí phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ; đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, trong nội bộ Đảng, cơ quan. (Nguồn: VP. Sở).

Các tin khác