Đã uống rượu, bia không lái xe
11/5/2020, 14:8 (GMT+7)

Đó là chủ đề thi đua của Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang được xây dựng tại Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020 ngày 11/5/2020.

Việc ban hành kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ và đường thủy nội địa; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) từ 5% - 10% số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2019; ngăn ngừa các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng và khắc phục ùn tắc giao thông; phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân thông qua phong trào thi đua, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người tham gia công tác bảo đảm TTATGT tại các địa phương, đơn vị, quyết tâm phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ bảo đảm TTATGT.

Theo đó, nội dung, hình thức, phương thức, biện pháp phát động tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua bảo đảm TTATGT năm 2020 với các phong trào thi đua của ngành, địa phương phát động. Đặc biệt, gắn kết công tác bảo đảm TTATGT với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kế hoạch nêu rõ, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ; quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh về công tác bảo đảm TTATGT năm 2020, đảm bảo chất lượng, đúng nội dung và thời gian quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT. Tập trung xử lý người tham gia giao thông có các hành vi vi phạm là nguy cơ dẫn đến TNGT, nhất là các vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ đối với người lái xe; vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

Bên cạnh đó, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT bằng nhiều hình thức, chú trọng vào nâng cao nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông về chấp hành pháp luật TTATGT, nhất là Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và đường sắt. Phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông đối với chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và người điều khiển phương tiện cá nhân, đặc biệt là thanh, thiếu niên nhóm người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa.

           Đồng thời, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông. Quản lý tốt công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; khắc phục kịp thời những bất cập về giao thông, các điểm thường gây xung đột giao thông, các vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông; nghiên cứu tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông, thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông. Xây dựng mô hình mới phù hợp, nhân rộng những mô hình có hiệu quả về công tác bảo đảm TTATGT.

Trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch đề ra./.

Tịnh Kỳ

(Nguồn Kế hoạch số 914/BCĐ-UBND)

Các tin khác