Công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
7/2/2020, 14:16 (GMT+7)

UBND tỉnh Hậu Giang vừa công bố Danh sách cấp xã đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Xem danh sách tại đây

Các tin khác