Kho bạc Nhà nước Hậu Giang tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2017
28/12/2017, 10:22 (GMT+7)

Chiều ngày 27/12/2017, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2017 nhằm đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; kiểm điểm Nghị quyết Hội nghị năm 2017 đã đề ra, xây dựng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy KBNN Hậu Giang và Công đoàn viên chức tỉnh, Ban Giám đốc KBNN Hậu Giang và BCH Công đoàn cơ sở KBNN Hậu Giang phối hợp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức Kho bạc Nhà nước Hậu Giang năm 2017 nhằm đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; kiểm điểm Nghị quyết Hội nghị năm 2017 đã đề ra, xây dựng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.


Đ/c Lê Phước Thái – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN Hậu Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị

Về tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Phước Thái – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, các đồng chí trong Ban lãnh đạo cùng toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan.

Mở đầu chương trình hội nghị, thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị, đồng chí Trần Văn Quốc Thịnh – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị cũng được nghe báo cáo tình hình thu chi, quản lý tài chính trong năm qua và báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, hội nghị đã tiến hành thảo luận đóng góp báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2017, xây dựng hoàn thiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018. Đặc biệt, hội nghị tập trung vào các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

CBCC thảo luận đóng góp ý kiến tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Phước Thái – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang đánh giá cao những thành tích mà KBNN Hậu Giang đã đạt được trong năm qua. Bên cạnh đó, đồng chí đã chỉ đạo trong thời gian tới cần thực hiện tốt các công việc sau: Phối hợp cơ quan thu tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, góp phần hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2017, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thu với các Ngân hàng TMCP trên địa bàn; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi, chỉ đạo điều hành của KBNN cấp trên và của địa phương; tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các ĐVSDNS và chủ đầu tư; kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình thống nhất đầu mối kiểm soát chi; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao đời sống, thu nhập của công chức; nâng cao công tác tự kiểm tra nghiệp vụ và nội bộ.

Đồng chí Trần Văn Quốc Thịnh – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo và sẽ đưa vào hoạt động công đoàn trong thời gian tới, đồng thời gửi lời cảm ơn đến công chức, người lao động trong cơ quan đã có nhiều cố gắng, sáng tạo hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp từ Hội nghị. Những ý kiến đóng góp là rất quan trọng, thể hiện được trách nhiệm của mỗi cá nhân. BCH Công đoàn Cơ sở sẽ xem xét bổ sung vào báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2017 và Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức năm 2018./.

BAN BIÊN TẬP

Các tin khác