Lãnh đạo KBNN thăm và động viên CBCC triển khai Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua hệ thống KBNN”
7/11/2017, 9:11 (GMT+7)

Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua hệ thống KBNN” được các đơn vị trong hệ thống triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 01/10/2017 theo kế hoạch được Bộ Tài chính phê duyệt. Sáng ngày 02/10/2017, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Hồng cùng đại diện Lãnh đạo của một số đơn vị thuộc KBNN đã trực tiếp đến thăm và động viên CBCC triển khai Đề án tại một số đơn vị: Vụ Kiểm soát chi, Sở Giao dịch KBNN, KBNN Hà Nội và KBNN Hai Bà Trưng.

Thay mặt công chức Vụ Kiểm soát chi, ông Vũ Đức Hiệp - Vụ trưởng đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Giám đốc KBNN - Nguyễn Hồng Hà
Thay mặt Ban Lãnh đạo KBNN, Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Hà thăm hỏi ân cần và động viên CBCC nêu cao truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, tận tụy của CBCC hệ thống KBNN, quyết tâm thực hiện thành công Đề án.

Tại Vụ Kiểm soát chi và Sở Giao dịch KBNN, Lãnh đạo KBNN ghi nhận, chúc mừng thành công bước đầu của Đề án nói chung và những đóng góp của tập thể CBCC Vụ Kiểm soát chi nói riêng; đồng thời Lãnh đạo KBNN chỉ đạo đơn vị theo dõi, giám sát, chủ động tham mưu cho Ban Lãnh đạo KBNN để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án tại địa phương, nhất là vào thời điểm cuối năm khi khối lượng công việc tăng lên nhiều so với các tháng trong năm; đảm bảo việc giao dịch thanh toán của đơn vị với KBNN theo đúng nguyên tắc “một cửa, một giao dịch viên”, tức là đơn vị chỉ gửi hồ sơ đến 01 công chức kiểm soát chi của KBNN và nhận kết quả từ đúng công chức kiểm soát chi đó; kiểm tra việc chấp hành quy trình và thời gian kiểm soát chi tại các đơn vị KBNN để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời; đồng thời, để tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đơn vị tiến hành nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý tài chính nói chung, quản lý và kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN nói riêng, trên nguyên tắc giảm bớt và đơn giản hơn nữa các hồ sơ thủ tục kiểm soát chi các đơn vị phải gửi đến KBNN, thực hiện phân quyền nhiều hơn nữa cho các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc quyết định chi NSNN (cả chi thường xuyên và chi đầu tư), qua đó nâng cao tính chủ động tự chịu trách nhiệm của các đơn vị, đồng thời giảm tải khối lượng công việc cho các cán bộ kiểm soát chi của KBNN…

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý; tổ chức đào tạo và triển khai Dịch vụ công trực tuyến KBNN trên phạm vi toàn quốc từ tháng 11/2017; theo đó các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án nếu có đủ điều kiện (như hệ thống máy tính của đơn vị được kết nối Internet, có phần mềm quản lý tài chính của đơn vị; các thành phần tham gia như Thủ trưởng đơn vị hoặc người được ủy quyền, Kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền đã được cấp chữ ký số để ký duyệt chứng từ gửi KBNN thông qua Dịch vụ công) sẽ tham gia Dịch vụ công. Các đơn vị sẽ thông qua Dịch vụ công để gửi các hồ sơ, chứng từ theo quy định đến KBNN mà không phải trực tiếp đến giao dịch với KBNN, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức của đơn vị.

Tập thể công chức Vụ Kiểm soát chi - đơn vị được giao chủ trì xây dựng và triển khai Đề án

Tại KBNN Hà Nội, Tổng Giám đốc chỉ đạo KBNN Hà Nội chủ động phối hợp với Ban triển khai thực hiện Đề án của Trung ương và các Cục, Vụ của KBNN để nắm bắt, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp xử lý; chú trọng ở KBNN cấp huyện, đồng thời luôn chú ý đảm bảo quyền lợi cho những công chức do xóa bỏ cấp Tổ tại các KBNN huyện;

Lãnh đạo KBNN nhấn mạnh, yêu cầu và nguyên tắc xuyên suốt của Đề án là thực hiện “một cửa, một giao dịch viên”, “một bộ hồ sơ chi NSNN chỉ do một công chức kiểm soát và một lãnh đạo đơn vị KBNN phê duyệt”, do vậy, trong việc phân công công việc phải đảm bảo rõ ràng, minh bạch và có sự phối hợp thực hiện tốt giữa các phòng kiểm soát chi và kế toán, giữa các công chức liên quan và trong tập thể lãnh đạo đơn vị trong việc theo dõi, phụ trách các phòng nghiệp vụ; từ đó, yêu cầu Ban Lãnh đạo KBNN Hà Nội bàn bạc thống nhất và chủ động xây dựng Quy chế phối hợp công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Lãnh đạo KBNN Hà Nội… để triển khai thực hiện đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất.

Theo ghi nhận kết quả ban đầu tại Sở Giao dịch KBNN, KBNN Hà Nội và KBNN Hai Bà Trưng, việc luân chuyển chứng từ chi NSNN trong nội bộ KBNN (giữa kiểm soát chi và kế toán) được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống TABMIS, có sự kiểm soát, giám sát của lãnh đạo đơn vị KBNN, đảm bảo việc xử lý hồ sơ, chứng từ được nhanh, kịp thời. Nhiều khoản chi, nhất là các khoản chi thường xuyên, chi an sinh xã hội, chi bằng tiền mặt... theo đề nghị của đơn vị đã được xử lý ngay trong ngày.

Mọi giao dịch với khách hàng, tiếp nhận chứng từ hồ sơ kiểm soát chi thường xuyên và đầu tư thuộc NSNN được công chức kiểm soát chi thực hiện một cách đầy đủ theo đúng quy trình, nhanh chóng, thuận tiện, không có trở ngại nào đối với khách hàng; đối chiếu số liệu, phân loại, sắp xếp chứng từ đảm bảo chính xác, hoàn thành trong ngày.

Về phía khách hàng đến giao dịch tại các đơn vị rất đồng tình, ủng hộ việc triển khai đề án và cảm thấy hài lòng về chủ trương thống nhất đầu mối kiểm soát chi của KBNN.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo KBNN cùng tinh thần đoàn kết, lòng quyết tâm, trách nhiệm cao của công chức, viên chức hệ thống KBNN; sự ủng hộ của các đơn vị có liên quan, tin tưởng hệ thống KBNN sẽ triển khai thành công Đề án, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

Hình ảnh của Lãnh đạo KBNN đi động viên CCVC tại một số đơn vị:

Lãnh đạo KBNN thăm hỏi, động viên và tặng hoa công chức Sở Giao dịch KBNN

Lãnh đạo KBNN ân cần thăm hỏi, động viên công chức KBNN Hai Bà Trưng

Hoạt động giao dịch tại KBNN Hà Nội ngày 02/10/2017 diễn ra thuận tiện, đúng quy trình

Khách giao dịch được công chức KBNN Hai Bà Trưng hướng dẫn thủ tục tận tình

 

 

 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN

Các tin khác