KBNN Hậu Giang tổ chức Hội nghị giao ban quý 4 năm 2017
23/10/2017, 15:37 (GMT+7)

Ngày 13/10/2017, KBNN Hậu Giang tổ chức hội nghị giao ban quý 4 năm 2017, nhằm đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017, KBNN Hậu Giang đã tích cực cùng với cơ quan chuyên môn tập trung nguồn thu vào NSNN, đã thực hiện thu NSNN 2.054 tỷ đồng, đạt 74,15% dự toán. Đối với công tác kiểm soát chi, KBNN Hậu Giang bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và các ngành liên quan; thường xuyên tham mưu với chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác kiểm soát chi. 9 tháng đầu năm, hệ thống KBNN Hậu Giang đã chi thường xuyên 2.825 tỷ đồng, đạt 69,41% dự toán; kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB kế hoạch vốn năm 2017 đạt 985 tỷ đồng, bằng 63,98% kế hoạch.

Ông Nguyễn Hữu Phúc - Phó Giám đốc KBNN Hậu Giang báo cáo sơ kết tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm

KBNN Hậu Giang đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn tiền, tài sản nhà nước giao cho KBNN quản lý; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thông tin tuyên truyền; các mặt công tác quản lý nội bộ về tài chính, XDCB nội ngành, công tác thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ đều đạt theo kế hoạch đề ra. Cụ thể, công tác mua sắm, sửa chữa tài sản đạt 96.7% dự toán, giải ngân vốn XDCB nội ngành đạt 65.5% kế hoạch, công tác kiểm tra nội bộ đạt 100% kế hoạch từng quý với tổng số 34 cuộc, thực hiện thanh tra chuyên ngành đạt 75% kế hoạch.

Đ/c Nguyễn Ngọc Trí, Trưởng phòng Kiểm soát chi giải đáp các vướng mắc về nghiệp vụ Kiểm soát chi

Ngày 02/10/2017 toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước triển khai Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua hệ thống KBNN”. Về tình hình thực hiện Kiểm soát chi từ ngày 02/10/2017 đến ngày 13/10/2017 của KBNN Hậu Giang: tổng số bộ hồ sơ tiếp nhận: 4.923, trong đó: chi đầu tư XDCB: 221, chi thường xuyên: 4702; tổng số bộ hồ sơ đã giải quyết: 4.905; tổng số tiền đã thanh toán: 171.610.340.552 đ; có 41 bộ hồ sơ không đúng hạn. Do đơn vị thiếu biên chế, khối lượng công việc của cán bộ làm công tác kiểm soát chi tăng lên rất nhiều, nên bước đầu triển khai đề án có nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, tập thể công chức KBNN Hậu Giang sẽ hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Phước Thái, Giám đốc KBNN Hậu Giang phát biểu chỉ đạo Hội nghị    

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Phước Thái - Giám đốc KBNN Hậu Giang yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ còn lại cuối năm tại đơn vị; thực hiện tốt công tác phối hợp, chủ động tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo trong xử lý, giải quyết kịp thời vướng mắc, tồn tại trong kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN khi triển khai Đề án. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, tập trung kịp thời các khoản thu vào NSNN; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Thực hiện tốt công tác kiểm soát chi, kế toán, thanh toán; tổng hợp, báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN cho các cấp lãnh đạo để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Toàn tỉnh phấn đấu thực hiện Đề án “thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua hệ thống KBNN” có hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017./.

BAN BIÊN TẬP

Các tin khác