Hệ thống KBNN thực hiện thống nhất một đầu mối kiểm soát chi
23/10/2017, 15:53 (GMT+7)

Báo Hậu Giang thực hiện phỏng vấn Ông Trần Văn Quốc Thịnh - Phó Giám đốc KBNN Hậu Giang về công tác này

Ông Trần Văn Quốc Thịnh - Phó Giám đốc KBNN Hậu Giang

Với mục tiêu tổ chức lại công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) theo hướng tập trung và tiến tới Kho bạc Nhà nước (KBNN) điện tử, kể từ đầu tháng 10-2017, KBNN Hậu Giang thực hiện Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua hệ thống KBNN. Trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang, ông Trần Văn Quốc Thịnh, Phó Giám đốc KBNN Hậu Giang, cho biết:

- Thực hiện Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong hệ thống KBNN theo hướng “một cửa, một giao dịch viên”, ngày 10-7-2017, Tổng Giám đốc KBNN đã ban hành Quyết định số 3219/QĐ-KBNN phê duyệt Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua hệ thống KBNN, với mục tiêu tổ chức lại công tác kiểm soát chi NSNN theo hướng tập trung, thống nhất đầu mối nhằm công khai, minh bạch trong quản lý các nguồn lực tài chính của Nhà nước và là tiền đề quan trọng để tiến tới hình thành Kho bạc điện tử trong thời gian tới.

Thưa ông, đâu là những lợi ích, thuận lợi cho khách hàng khi KBNN thực hiện thống nhất một đầu mối kiểm soát chi ?

- Đơn vị đang tiến hành thực hiện thống nhất nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN qua KBNN theo hướng tập trung vào một đầu mối. Theo đó, nhiệm vụ kiểm soát các khoản chi NSNN và các nguồn vốn khác qua KBNN theo quy định của pháp luật sẽ được giao cho phòng/bộ phận kiểm soát chi thực hiện, từ khâu tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát hồ sơ, nhập yêu cầu thanh toán và đối chiếu với các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư.

Như vậy, việc thống nhất đầu mối các khoản chi của NSNN bao gồm các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư, chi chương trình mục tiêu quốc gia… giao cho một đầu mối thực hiện kiểm soát thanh toán thay vì thực hiện tại hai phòng/bộ phận nghiệp vụ như trước đây. Qua đó, tạo thuận lợi hơn nữa cho đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong giao dịch chi NSNN tại KBNN; cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa hồ sơ, chứng từ kiểm soát chi, tiến tới rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, chứng từ chi NSNN tại các đơn vị KBNN.

Để thực hiện tốt Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua hệ thống KBNN, cũng như mục tiêu phục vụ tốt khách hàng, KBNN Hậu Giang có cách làm như thế nào ?

- Trên cơ sở thực hiện thí điểm đề án tại một số địa phương và chỉ đạo của KBNN Trung ương, thời gian qua, ban lãnh đạo KBNN Hậu Giang phối hợp với cấp ủy đảng, công đoàn và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác tư tưởng đối với công chức, người lao động để đảm bảo sự thống nhất. Cử hàng trăm lượt công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và tập huấn quy trình kiểm soát chi NSNN; chủ động thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng dẫn của KBNN. Tiến hành rà soát, trang bị đảm bảo cơ sở vật chất cho cán bộ kế toán, cán bộ kiểm soát chi, tạo điều kiện tốt nhất để thống nhất triển khai đề án trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 2-10-2017.

Song song với việc triển khai đề án là việc thực hiện theo các quy trình nghiệp vụ, chương trình ứng dụng nên trong thời gian đầu thực hiện đề án có thể xảy ra sự chậm trễ làm kéo dài thời gian thực hiện kiểm soát chi của KBNN. Do đó, KBNN Hậu Giang cũng rất mong được sự thông cảm, chia sẻ những khó khăn, tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xin cảm ơn ông !

T.XOÀN thực hiện

Các tin khác