CĐCS KBNN Hậu Giang tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022
28/8/2017, 15:15 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 01 ngày 6 tháng 2 năm 2017 của Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức Đại hội công đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Hậu Giang lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Sáng ngày 18/8/2017, Công đoàn cơ sở KBNN Hậu Giang tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ông Phạm Quốc Việt - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, Ông Lê Phước Thái - Bí thư Đảng ủy cơ quan dự và chỉ đạo đại hội.

Hơn 60 đại biểu về dự đại hội đã được nghe dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo đó trong nhiệm kỳ qua, BCH CĐCS đã đoàn kết nhất trí, triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội đề ra trên các lĩnh vực về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, làm tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; thường xuyên tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu” gắn với cuộc vận động “Ngày làm việc 8 giờ, năng suất, chất lượng, hiệu quả”; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; quan tâm công tác nữ công, bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ của hệ thống KBNN... Trên cơ sở hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, CĐCS đề ra 11 chỉ tiêu cùng với các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

Ông Phạm Quốc Việt - Chủ tịch CĐCV tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội cũng đã bầu ra BCH nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 05 đồng chí, Ông Trần Văn Quốc Thịnh - Phó Giám đốc KBNN Hậu Giang giữ chức vụ Chủ tịch CĐCS KBNN Hậu Giang.

Ông Lê Phước Thái - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN Hậu Giang tặng hoa chúc mừng BCH CĐCS nhiệm kỳ mới

 

BAN BIÊN TẬP

 

Các tin khác