Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính NSNN năm 2016, triển khai nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2017
9/1/2017, 10:58 (GMT+7)

Chiều ngày 06/1/2017, Bộ Tài chính (BTC) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Tài chính - Ngân sách nhà nước năm 2016 và triển khai nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách nhà nước năm 2017. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những đóng góp của ngành Tài chính

Cùng với Thủ tướng Chính phủ, tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm Hà Nội còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, UBKT Trung ương, Văn phòng Chính phủ và một số Bộ, Ban, Ngành khác. Về phía Bộ Tài chính có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cùng các Thứ trưởng; Ban Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và các tổng cục trực thuộc Bộ Tài chính, lãnh đạo một số Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Bộ; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành tài chính. Thành phần tham dự tại 62 điểm cầu thuộc các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có đại diện Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố và Ban Lãnh đạo, Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ của Sở Tài chính, Cục Thuế, KBNN, Cục Hải quan trên địa bàn.

Đánh giá công tác điều hành tài chính - NSNN năm 2016

Thay mặt Ban Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Hội nghị về công tác tài chính NSNN năm 2016 cụ thể: Trong năm 2016, toàn ngành Tài chính đã chủ động đề xuất, tập trung phấn đấu thực hiện nghiêm, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp tài chính - NSNN mà Quốc hội, Chính phủ đã đề ra, quyết liệt trong công tác điều hành thu, chi, giữ bội chi NSNN trong phạm vi Quốc hội cho phép. Quản lý ngân sách chặt chẽ, từng bước cơ cấu lại, nâng cao tính bền vững nợ công. Quản lý, điều hành giá cả góp phần tích cực thực hiện kiểm soát lạm phát. Chủ động hội nhập tài chính khu vực và quốc tế. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, tạo niềm tin của xã hội vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan góp phần giảm thiểu thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành NSNN; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo điều hành nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2016, trong đó yêu cầu phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN; quản lý chi chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; giữ bội chi NSNN trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định. Chủ động  điều hành, rà soát để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới những chính sách về tài chính, thuế, phí phù hợp với thực tế và cam kết hội nhập quốc tế.

Về thu NSNN, đến ngày 31/12/2016, thu cân đối NSNN ước đạt khoảng 1.094 nghìn tỷ đồng, vượt 79,6 nghìn tỷ đồng (+7,8%) so dự toán, tăng thêm 55 nghìn tỷ đồng so báo cáo Quốc hội. Trong đó, thu NSĐP đạt 118,6% dự toán (tương ứng vượt 77,8 nghìn tỷ đồng), hầu hết các địa phương đều thu đạt và vượt dự toán được giao (58/63 địa phương); thu NSTW không kể ghi thu, ghi chi viện trợ cho các dự án, cơ bản đạt dự toán.

Về chi NSNN, Bộ Tài chính đã thực hiện điều hành linh hoạt và chặt chẽ, đảm bảo theo đúng dự toán, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của các đơn vị sử dụng NSNN. Điều hành quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng các cấp; tạm giữ lại 50% dự toán chi dự phòng NSTW và NSĐP (đối với những địa phương dự kiến giảm thu) để chủ động xử lý khi nguồn thu NSNN giảm lớn. Các bộ, ngành và địa phương đã nghiêm túc tổ chức triển khai các giải pháp đề ra, chi trong phạm vi dự toán được giao, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi quy định; chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Đồng thời, các cơ quan tài chính cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng ngân sách tại một số bộ, địa phương; một số dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN; tăng cường công tác kiểm soát chi của KBNN. Từ đó kỷ luật tài chính được tăng cường, hiệu quả trong việc sử dụng NSNN, giữ mức bội chi NSNN trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định.

 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị​

Công tác xây dựng thể chế và cải cách thủ tục hành chính năm 2016 đã đáp ứng được yêu cầu đề ra, đảm bảo số lượng, chất lượng, thời hạn; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cụ thể: Bộ Tài chính đã trình 119 đề án; trong đó có 62 đề án đã được ký ban hành và hoàn thành gồm: 01 Nghị quyết của Bộ Chính trị; 02 Nghị quyết của Quốc hội; 38 nghị định của Chính phủ; 17 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 30 đề án đang làm thủ tục để ký ban hành; soạn thảo và ban hành theo thẩm quyền 328 thông tư. Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ với 73 giải pháp cụ thể (trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan), chi tiết thành 118 sản phẩm đầu ra; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ với 34 giải pháp chi tiết thành 46 sản phẩm đầu ra. Kết quả đã hoàn thành 75/118 nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP (trong đó hoàn thành 100% nhiệm vụ giao năm 2016); hoàn thành 29/46 nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 35/NQ-CP (trong đó hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao năm 2016). Đã rà soát, ban hành 07 TTHC, bãi bỏ 92 TTHC trong lĩnh vực thuế; giảm được 22,1% số TTHC (giảm xuống còn 300 TTHC) trong lĩnh vực thuế so với cuối năm 2015, vượt so với yêu cầu đề ra là giảm tối thiểu 10%.

Ngoài ra, Bộ Tài chính tăng cường quản lý thị trường, giá cả, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm tăng 2,66%, lạm phát cơ bản bình quân tăng 1,83% so với năm 2015. Bên cạnh đó, BTC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN thông qua việc phát hành trái phiếu Chính phủ theo Nghị quyết của Quốc hội giao cho Bộ Tài chính, cũng như việc quản lý nợ công chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, đồng thời tiếp tục đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và chú trọng công tác đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội.

Mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của toàn ngành Tài chính trong công tác thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách năm 2016. Thủ tướng cho rằng, năm 2017 nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, sẽ tiếp tục tác động đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn ngành. Đặc biệt, là năm đầu triển khai Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 cũng như chủ trương, giải pháp tái cơ cấu NSNN, quản lý nợ công và kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 – 2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Đòi hỏi phải rất quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – NSNN. Do vậy, ngành Tài chính cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Hai là: Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đề ra.

Ba là: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

 

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết ngành tài chính năm 2016​

Bốn là: Triển khai quyết liệt công tác thu NSNN, quyết tâm thu đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định: Tổ chức thực hiện tốt các Luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2017. Hạn chế tối đa đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu NSNN. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ biến động thị trường tài chính, tiền tệ, thương mại thế giới; chủ động rà soát, đánh giá đầy đủ tác động của việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTAs) đến thu NSNN để có giải pháp chủ động trong điều hành...

Năm là: Tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi NSNN khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo....

Sáu là: Tăng cường công tác quản lý giá, thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý giá; quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, nhà nước còn định giá, bình ổn giá. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm.

Bảy là: Đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển đồng bộ thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, bảo hiểm, hoạt động đặt cược, casino, trò chơi có thưởng.

Tám là: Đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công. Tập trung hoàn thiện, ban hành các danh mục sự nghiệp công sử dụng NSNN; quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các dịch vụ sự nghiệp công lập do Nhà nước quản lý.

Chín là: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu, đảm bảo đúng chính sách, chế độ quy định; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán.

Mười là: Chủ động hợp tác, hội nhập tài chính quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động hợp tác tài chính khu vực, quốc tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp hội nhập và hợp tác tài chính quốc tế; tiếp tục thực hiện lộ trình cắt giảm thuế trong khuôn khổ các FTA đã ký kết.

Mười một là: Điều hành ngân sách trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và xử lý tiếp các nhiệm vụ của năm 2016: Tập trung chỉ đạo, điều hành, đảm bảo hoạt động SX-KD trước và sau Tết diễn ra bình thường; đảm bảo nguồn chi trả lương, các chính sách ASXH và các nhiệm vụ chính trị quan trọng. Xử lý chuyển nguồn sang năm 2017 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Sử dụng nguồn tăng thu NSĐP năm 2016 theo đúng quy định.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như nội dung phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp thu ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu trong đó nhấn mạnh một số nội dung sau:

 

​Các điểm cầu trực tuyến tại địa phương

Thứ nhất: Trên tinh thần chủ đề chỉ đạo, điều hành năm 2017 của Chính phủ là "tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững", toàn ngành Tài chính tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế nhằm đáp ứng được yêu cầu đề ra, đảm bảo số lượng, chất lượng, thời hạn; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính - NSNN. Trong đó, cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, dự toán NSNN năm 2017, phân bổ NSTW năm 2017.

Thứ hai: Tổ chức điều hành dự toán NSNN năm 2017 tích cực, chủ động, chặt chẽ, tăng cường kỷ luật tài chính - n gân sách; kiên quyết cắt giảm những khoản chi không cần thiết, chậm triển khai; hạn chế chi chuyển nguồn; hạn chế ứng trước dự toán năm sau; giữ bội chi NSNN trong phạm vi Quốc hội đã quyết định; phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi để giảm bội chi NSNN.

Thứ ba: Kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn cho phép. Không chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát NSNN. Thực hiện đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động lên nợ công và khả năng trả nợ trong trung hạn trước khi thực hiện các khoản vay mới. Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại danh mục nợ công theo hướng bền vững, tập trung phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài và giảm dần lãi suất phát hành Trái phiếu Chính phủ.

Thứ tư: đẩy mạnh tái cấu trúc DNNN, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển đồng bộ thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, bảo hiểm, hoạt động đặt cược, casino, trò chơi có thưởng. Đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công. Tập trung hoàn thiện, ban hành các danh mục sự nghiệp công sử dụng NSNN; quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các dịch vụ sự nghiệp công lập do Nhà nước quản lý.

Thứ năm: tăng cường công tác quản lý giá, thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để thực hiện quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, nhà nước còn định giá, bình ổn giá. Thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu không còn nhiều, vì vậy, tôi đề nghị các đơn vị liên quan trong Bộ Tài chính cần chủ động phối hợp tốt với các Bộ, ngành, địa phương theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tình hình biến động giá cả, thị trường, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán.

Thứ sáu: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để cải cách thủ tục hành chính đi vào thực tế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Thứ bảy: tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của ngành; kiểm tra nội bộ trong toàn ngành để đánh giá việc thực hiện quyền hạn, trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến quy trình, thủ tục, giải quyết hồ sơ hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với người đứng đầu đơn vị./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử KBNN

Các tin khác