Kết quả thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, lúa giống) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
14/11/2017, 10:12 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 420/QĐ-SNNPTNT ngày 27 tháng 07 năm 2017 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, Về việc thanh, kiểm tra quản lý nhà nước về các cơ sở sản xuất và kinh doanh phân bón hữu cơ, phân bón khác, thuốc bảo vệ thực vật và lúa giống trên địa bàn Hậu Giang (gọi tắt đoàn Thanh tra theo Quyết định số 420).

Trong quá trình thanh, kiểm tra Đoàn thanh tra đã bốc mẫu tổng cộng 15 mẫu để kiểm tra chất lượng, bao gồm 15 mẫu thuốc bảo vệ thực vật.

Kết quả phân tích: 13 mẫu đạt chất lượng, 02 mẫu không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Trên cơ sở các hành vi vi phạm phát hiện trong quá trình thanh, kiểm tra, Đoàn Thanh tra đã mời các cửa hàng và công ty vi phạm đến để làm việc, đồng thời đơn vị cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở

Các tin khác