Thông báo Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn kiến thức chung về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.
14/11/2017, 10:11 (GMT+7)

Đảm bảo an toàn thực phẩm

Đảm bảo an toàn thực phẩm luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu, đặc biệt vào thời điểm trước, trong và sau Tết Tây, Tết Nguyên đán.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý an toàn thực phẩm vào các thời điểm trên là vô cùng cấp bách, đồng thời để nâng cao hơn nữa các kỹ năng quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm cho lực lượng cán bộ ấp, khu vực thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh cũng như góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vấn đề sử dụng thực phẩm an toàn đến người dân, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã xây dựng Kế hoạch số 170/KH-QLCL ngày 15 tháng 8 năm 2017 về việc triển khai tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức chung về an toàn thực phẩm thuộc Kế hoạch năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngày 08 tháng 11 năm 2017, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hậu Giang đã ban hành công văn số 267/QLCL về việc phối hợp tổ chức lớp tập huấn kiến thức chung về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp gửi các Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố để phối hợp tổ chức 02 lớp tập huấn trên địa bàn thành phố Vị Thanh và thị xã Ngã Bảy với nội dung cụ thể như sau:

         -  Đối tượng: cán bộ đoàn thể ấp, khu vực thuộc xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

         - Thời gian và địa điểm:

* Lớp 1: 07 giờ 30 phút, ngày 21/11/2017 (01 ngày). Địa điểm tại Hội trường Liên minh Hợp tác xã Hậu Giang, địa chỉ: Khu hành chính UBND tỉnh, đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang gồm các huyện: Long Mỹ, Vị Thủy, thị xã Long Mỹ và thành phố Vị Thanh.

* Lớp 2: 07 giờ 30 phút, ngày 22/11/2017 (01 ngày). Địa điểm tại Hội trường UBND thị xã Ngã Bảy (lầu 3), địa chỉ: số 09, đường 3/2 (khu hành chính), thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang gồm các huyện: Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy.

-  Nội dung: triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về ATTP của Ngành Nông nghiệp (bao gồm Luật, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị…).

             Huỳnh Thị Trúc Ly, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hậu Giang.

Các tin khác