Thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2017
13/11/2017, 10:32 (GMT+7)

Công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi có vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; là biện pháp chủ động nhằm cắt đứt một trong các yếu tố lây truyền mầm bệnh cho động vật; góp phần quan trọng đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh trong quá trình tổ chức sản xuất, giết mổ, chế biến, bảo quản, kinh doanh sản phẩm động vật; phát triển chăn nuôi; vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh và thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) tại Công văn số 8445/BNN-TY ngày 06 tháng 10 năm 2017 về việc khẩn trương triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2017, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 1889/KH-SNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2017 về  tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2 năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng từ ngày 01/11/2017 đến 30/11/2017. Tuy nhiên, hiện nay tình hình thời tiết đang chuyển biến xấu, xuất hiện liên tục nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới, gây mưa nhiều và nước dâng cao làm ngập lụt nhiều nơi nên việc thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng gặp nhiều khó khăn và không hiệu quả.

Do vậy, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hậu Giang đã có văn bản yêu cầu Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã, thành phố tạm hoãn việc triển khai thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2 năm 2017 và khi nào thời tiết có chuyển biến tốt, nước rút… Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ có văn bản thông báo cho các Trạm Chăn nuôi và Thú y để tổ chức triển khai thực hiện.

Phòng Quản lý dịch bệnh - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hậu Giang

 

Các tin khác