Công tác quản lý giống vật nuôi năm 2017
13/11/2017, 10:32 (GMT+7)

Nhằm phổ biến những quy định của pháp luật về giống vật nuôi cho đội ngũ làm công tác quản lý cũng như các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan đến giống vật nuôi là một trong những nội dung chính của lớp tập huấn mà Chi cục Chăn nuôi và Thú y vừa tổ chức từ ngày 07/11-09/11/2017 tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang.

Đối tượng tham dự là công chức, viên chức và chủ cơ sở sản xuất con giống gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Sau 02 ngày tập huấn, hầu hết những người tham dự đã nắm bắt được các quy định của pháp luật liên quan đến điều kiện thành lập cơ sở, sản xuất kinh doanh giống vật nuôi và quy trình thực hành chăn nuôi tốt VietGAHP nông hộ cũng như một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi. Lớp tập huấn này nhằm thực hiện Đề án “Phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản chất lượng cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020”.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Các tin khác