Hội nghị triển khai Kế hoạch đầu tư, bao tiêu, thực hiện Cánh đồng lớn vụ Đông Xuân 2017-2018
6/11/2017, 9:56 (GMT+7)

Sáng ngày 03/11/2017, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang, ông Nguyễn Văn Đồng – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì “Hội nghị triển khai Kế hoạch đầu tư, bao tiêu, thực hiện Cánh đồng lớn vụ Đông Xuân 2017-2018”. Tham dự Hội nghị có 81 đại biểu đại diện cho các Sở, ban, ngành tỉnh và cơ quan báo, đài; lãnh đạo các Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo 32 UBND cấp xã trong vùng dự án VnSat; các Doanh nghiệp, Hợp Tác xã thực hiện Cánh đồng lớn.

Sau khi nghe ông Lê Văn Đời – Phó Giám đốc Sở Nông  nghiệp và PTNT  thông qua “Kế hoạch triển khai thực hiện Cánh đồng lớn vụ lúa Đông Xuân 2017-2018 theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hợp tác, liên kết gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn. Đã có 13 ý kiến phát biểu thảo luận với nội dung chủ yếu như: những thuận lợi và khó khăn trong quá trình liên kết, đặc biệt nông dân không thực hiện đúng hợp đồng bao tiêu, tình trạng cò lúa trong liên kết cánh đồng lớn; các giống lúa có tiềm năng đáp ứng thị trường trong và ngoài nước như: OM 5451, OM 4900, RVT…; thông tin thị trường lúa gạo một số nước trong khu vực và trên thế giới; mong muốn tạo mối liên kết lâu dài và bền vững giữa Doanh nghiệp và các Hợp Tác xã; các đề xuất với lãnh đạo Ngành nông nghiệp và các Sở, ban, ngành tỉnh các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mối liên kết được chặt chẽ, lâu dài; đặc biệt, xem xét lại lịch thời vụ, không nên tập trung trong thời gian ngắn, nên rãi vụ theo kiểu cuốn chiếu, để các Doanh nghiệp và Hợp Tác xã chủ động hơn trong vận chuyển, phơi sấy và lưu thông trên thị trường.

Ông Nguyễn Văn Đồng – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến chỉ đạo thực hiện các biện pháp thực hiện tốt các Hợp đồng bao tiêu vụ lúa Đông Xuân 2017 – 2018. Về giải quyết các kiến nghị, đề xuất: Ngành Nông nghiệp sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng tình gian thương trong liên kết (cò lúa); đề nghị UBND cấp xã phải xác nhận các hợp đồng liên kết; Đề nghị các Hợp Tác xã có kế hoạch thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chí theo quy định, để được chính sách hỗ trợ của nhà nước; Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ ban hành lịch khung thời vụ, trên cơ sở này để các huyện ban hành Lịch thời vụ cụ thể, phù hợp với từng vùng, miền, vùng đất cụ thể; về cơ cấu giống lúa thực hiện yêu cầu của Doanh nghiệp; nhắc nhỡ Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế, Hợp Tác xã giống RVT chỉ có các Doanh nghiệp đăng ký mới đạt chất lượng. Đồng thời, giao Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch triển khai đầu tư, bao tiêu, thực hiện Cánh đồng lớn tại địa phương, nhằm tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp, Hợp Tác xã và nông dân ký kết Hợp đồng bao tiêu vụ lúa Đông Xuân 2017 – 2018 được thuận lợi./.

                                                           

Trần Vinh Hiển

Văn phòng Sở Nông Nghiệp và PTNT

 

Các tin khác