Tăng cường quản lý tình hình sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
6/11/2017, 9:55 (GMT+7)

Để công tác quản lý Nhà nước về tình hình sản xuất, kinh doanh VTNN trên địa bàn tỉnh ngày càng được tốt hơn và đi vào nề nếp.

Ngày 30 tháng 10 năm 2017 Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 175/QĐ-TTrS về việc khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, thức ăn chăn nuôi các loại, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản, nhằm chuẩn bị tiến hành thanh tra cũng như phục vụ tốt trong công tác thanh tra đúng trọng tâm, trọng điểm.

Trên cơ sở đó, Sáng nay ngày 02/11/2017, Tổ khảo sát tiến hành cuộc họp và xây dựng kế hoạch khảo sát, đồng thời đưa ra những phương hướng, những phản ánh mà dư luận quan tâm.

Chủ trì cuộc họp Ông: Nguyễn Quốc Toàn, phó Chánh thanh tra Sở đã triển khai đồng thời định hướng những nội dung cần tập trung khảo sát nắm tình hình tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, qua đó Ông cũng trình bày những sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y đã có phản ánh từ dư luận và đề nghị các thành viên cần tập trung vào các sản phẩm ngoài danh mục và vi phạm về nhãn hàng hóa để công tác thanh tra những tháng cuối năm đạt kết quả tốt.

Nguồn tin: Thanh Tra Sở

Các tin khác