Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính ở Việt Nam
23/3/2020, 8:21 (GMT+7)

Công cuộc thực hiện cải cách hành chính ở nước ta được xem là nhiệm vụ chiến lược, là nội dung hết sức quan trọng trong sự nghiệp đổi mới toàn diện xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Để giúp bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu thêm về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia xuất bản cuốn sách “Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính ở Việt Nam”. 

Cuốn sách được hình thành trên cơ sở các bài tham luận của các nhà khoa học và quản lý nhà nước, trình bày trong cuộc Hội thảo khoa học về “Kiến nghị các giải pháp cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2005” do Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11 năm 2000. Cuốn sách do Ts. Nguyễn Ngọc Hiến - Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia làm chủ biên. 

Dựa trên những phân tích tiến trình cải cách hành chính ở nước ta những năm qua, từ những mặt đạt được cũng như hạn chế, thiếu sót, những nguyên nhân cản trở đối với tiến trình này trong thời gian qua, cuốn sách đã đưa ra kiến nghị một số giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy cải cách hành chính ở nước ta trong thời gian tới. 

Cuốn sách “Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính ở Việt Nam” hiện đang được trưng bày tại Thư viện tỉnh Hậu Giang, trân trọng giới thiệu đến bạn đọc./.

 VÕ DIỆU

Các tin khác