Đảng Cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước
28/2/2020, 15:19 (GMT+7)

Cuốn sách “Đảng Cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước” của Ts. Trần Đình Thắng - Chủ nhiệm bộ môn Lịch sử Đảng, thuộc học viện Kỹ thuật Quân sự biên soạn sẽ giúp cho bạn đọc có thêm nhiều tư liệu trong quá trình phân tích, nghiên cứu khoa học về công tác lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng nền hành chính nhà nước.

Cuốn sách gồm 4 chương xoay quanh các nội dung: Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn của việc Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước; Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước trong những năm đầu đổi mới đất nước (1986 - 1996); Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1996 - 2010); Kết quả và một số kinh nghiệm từ quá trình Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước. 

Cuốn sách đã có nhiều đánh giá khách quan dựa trên các cơ sở khoa học về kết quả lãnh đạo của Đảng đối với việc cải cách hành chính nhà nước. Qua đó, khẳng định sự phát triển về tư duy cũng như năng lực lãnh đạo của Đảng ta trong quá trình thực hiện xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, hiện đại trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng một đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển bền vững. Thư viện tỉnh Hậu Giang trân trọng giới thiệu đến bạn đọc./. 

VÕ DIỆU

Các tin khác