CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG - VĂN HOÁ TRONG XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
23/12/2019, 15:32 (GMT+7)

Công tác tư tưởng - văn hoá trong quân đội là một binh chủng đặc biệt góp phần trực tiếp xây dựng bản lĩnh chính trị của quân đội, đồng thời nuôi dưỡng, đào tạo và xây dựng các thế hệ những chiến sĩ cách mạng của Đảng, của dân tộc và của nhân dân được đúc kết trong con người kiểu mẫu của 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành.

Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về Công tác tư tưởng - văn hoá trong quân đội, cuốn sách “Công tác tư tưởng - văn hoá trong xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam” do Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương; Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương làm chủ biên. Nội dung cuốn sách là kết quả của quá trình tập hợp một cách khoa học các bài viết của tác giả gắn liền với quá trình hoạt động thực tiễn những năm tháng gắn bó với công tác tư tưởng - văn hoá quân đội. Với lối viết khoa học, tính lý luận và tính thực tiễn phong phú, góp phần bổ sung những kinh nghiệm hoạt động của công tác tư tưởng - văn hoá trong quân đội trước yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

 Kỷ nhiệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019), Thư viện tỉnh Hậu Giang trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “Công tác tư tưởng - văn hoá trong xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam”./.

 VÕ DIỆU

Các tin khác