NHỮNG ANH HÙNG TUỔI TRẺ THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH
23/12/2019, 15:30 (GMT+7)

Cuốn sách “Những anh hùng tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh” nằm trong tủ sách Bác Hồ với thế hệ trẻ của tác giả Đỗ Hoàng Linh được Nhà xuất bản Văn học cho ra đời năm 2017 là tập hợp những câu chuyện kể về những gương thiếu niên anh dũng trong học tập, trong lao động sản xuất và chiến đấu được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Người động viên, khen thưởng, khích lệ cùng với những câu nói, bức thư, bài viết của Bác.

Đọc “Những anh hùng tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh” để thấy rằng tình cảm, sự quan tâm hết lòng của Người đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Đó cũng chính là nguồn sức mạnh vĩ đại giúp thế hệ thanh niên đi trước của chúng ta chiến đấu oanh hùng, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

 Với cuốn sách nhỏ nhưng mang ý nghĩa to lớn này sẽ giúp các bạn thanh niên và tất cả chúng ta ôn lại những lời dạy quý báu của Bác. Đồng thời, cố gắng hơn nữa và không ngừng ra sức rèn luyện, phấn đấu xây dựng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh như lời dạy của Bác trước lúc đi xa và cũng để xứng đáng với những thế hệ anh hùng thời đại Hồ Chí Minh./. 

VÕ DIỆU

Các tin khác