Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020
11/2/2020, 8:28 (GMT+7)

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020

 

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

10/02/2020

GĐ, PGĐ. : 13 giờ 30’, dự họp Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh. Mời thành viên 1823/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. [Phòng Quản lý Khoa học chuẩn bị nội dung].

PGĐ. Giang: 14 giờ, dự họp để trao đổi, cung cấp dữ liệu, số liệu về Cổng TTĐT và Hệ thống báo cáo kinh tế xã hội trực tuyến của tỉnh. Phòng họp số 2 UBND tỉnh. [đ/c Hòa - P.QLCN cùng dự]

Thứ ba

11/02/2020

PGĐ. Giang: 8 giờ, dự họp thống nhất điểm chỉ số cải cách hành chính. Điểm tại Phòng họp số 02 Sở Nội vụ.

Thứ tư

12/02/2020

: 8 giờ,  dự Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. [đ/c Hòa - P.QLCN cùng dự]

Thứ năm

13/02/2020

, PGĐ. Giang: 13 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết công tác  năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138, BCĐ 389, Ban An toàn giao thông tỉnh. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

Thứ sáu

14/02/2020

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy

15/02/2020

PGĐ. Hạnh: 7 giờ 30’, dự Cà phê doanh nhân. Điểm tại Khách sạn Bông Sen.

: 13 giờ 30’, dự góp ý dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. [Phòng Quản lý Khoa học cùng dự và chuẩn bị nội dung].

* Ghi chú:

 

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.

Các tin khác