Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2020
22/5/2020, 11:8 (GMT+7)

Với mục đích tạo ra một sân chơi cho sinh viên, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo kiến thức thông qua quá trình trải nghiệm khởi nghiệp. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh giao cho Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh thuộc Khu Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với các trường Đại học tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2020. Thời gian diễn ra từ ngày 19/3/2020 đến ngày 15/10/2020

Thời gian diễn ra từ ngày 19/3/2020 đến ngày 15/10/2020

Cuộc thi nhằm hướng tới những sinh viên có tố chất là doanh nhân khởi nghiệp tiềm năng, các dự án khả thi để hỗ trợ gọi vốn và ươm tạo. Thời gian Cuộc thi diễn ra từ ngày 19/3/2020 đến ngày 15/10/2020.

Thông tin về CiC 2020:

* Kế hoạch tổ chức: https://bit.ly/CiC2020

* Tài liệu cho nhà tài trợ: https://bit.ly/ProposalCiC2020

* Website: https://cic.itp.vn/

* Fanpage: https://www.facebook.com/ytuongkhoinghiep.cic/

          * Youtube: https://bit.ly/videoCiC2020

Ngọc Triều

Các tin khác