Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
22/5/2020, 10:21 (GMT+7)

Ngày 08 tháng 05 năm 2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Huỳnh Hữu Phước - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội, cùng toàn thể Đảng viên Đảng bộ Sở KH&CN Hậu Giang.

Ban chấp hành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN lần thứ IV diễn ra trong thời điểm Đảng bộ quyết tâm ra sức thi đua lập thành tích góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ tới; thảo luận đóng góp văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; văn kiện Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII.


Đại biểu đại hội tiến hành biểu quyết

Theo báo cáo từ Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ có những thuận lợi, khó khăn và thách thức, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trực tiếp là Đảng ủy Khối, sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan từ đó đã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tổ chức triển khai quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ Đảng viên. Ngoài ra, Đảng ủy luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; lãnh đạo các đoàn thể hoạt động thiết thực, hiệu quả, hàng năm đều được công nhận vững mạnh xuất sắc, Đảng bộ 05 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh. Tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Bên cạnh những kết quả đã đạt, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ cũng còn những hạn chế khuyết điểm như việc triển khai học tập, quán triệt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đôi lúc chưa kịp thời; thời gian họp lệ Đảng bộ có lúc chưa đúng quy định, nội dung họp Đảng bộ có đổi mới nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức thực hiện thường xuyên nhưng chưa đi vào chiều sâu; công tác phối hợp triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN những năm qua đã mang lại hiệu quả nhất định, song chưa có sức lan tỏa mạnh, ứng dụng vào sản xuất và đời sống còn chưa nhiều.

Từ hoạt động thực tiễn cũng như những kết quả đạt được và các mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Sở KH&CN rút ra một số kinh nghiệm: phát huy sự đoàn kết trong Đảng ủy và trong toàn Đảng bộ, cơ quan, phát huy vai trò lãnh đạo của Cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ, đồng thuận giữa Cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị; nắm vững và cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng một cách khoa học, sáng tạo, sát thực để thuận tiện trong việc triển khai; xây dựng đội ngũ Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đoàn kết, nhất trí, có đạo đức cách mạng và năng lực chuyên môn; tổ chức và phát huy vai trò các đoàn thể, phát huy dân chủ, tính sáng tạo của tập thể.

Tại Đại hội, Đảng bộ đã xác định nhiệm vụ chung nhiệm kỳ 2020 - 2025: tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức; phát huy vai trò tổ chức đoàn thể, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có: bà Lê Mỹ Hanh (Bí thư Đảng bộ); ông Phạm Trường Giang (Phó Bí thư Đảng bộ), các ủy viên: ông Nguyễn Chí Cường, ông Lý Hùng Phương, Ông Đinh Sơn, bà Huỳnh Ngọc Yến và  bà Nguyễn Thị Kiều. Về đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII, gồm bà Lê Mỹ Hạnh, ông Phạm Trường Giang và 01 đại biểu dự khuyết là ông Nguyễn Chí Cường.


Trao hoa  và quà cho cấp ủy nhiệm kỳ 2015 -2020 không tái cử

Tại Đại hội, Đảng ủy đã trao hoa và quà cho những đồng chí cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 không tái cử./.

          Ngọc Triều, Ảnh Huỳnh Sang

Các tin khác