Hoạt động chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 tại tỉnh Hậu Giang
18/5/2020, 8:8 (GMT+7)

Với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai” với nhiều sự kiện, hoạt động tiêu biểu được tổ chức. nhằm hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ 18/5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang tổ chức các hoạt động chào mừng với nhiều nội dung thiết thực.

Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 năm nay nhằm biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN đối với sự phát triển đất nước, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN; tạo động lực cho thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.

Theo đó, Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã hưởng ứng với các nội dung như sau:

- Thực hiện Chuyên mục KHCN số tháng 5/2020 với chủ đề “Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, kiến tạo tương lai”.

- Giới thiệu thông tin trên Tạp chí KHCN Việt Nam


- Đăng 01 bài viết “Hậu Giang: Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm khóm Cầu Đúc” (đăng trên Tạp chí và Website Tạp chí KHCN Việt Nam” (Tạp chí sẽ phát hành trong tháng 5/2020).


- Tổ chức treo 170 băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam trên các tuyến đường chính của Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với nội dung “Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5” và “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai.

Trong đó:   + 150 băng rôn kích thước 0,7 x 1,7 m,

                   + 20 băng rôn, kích thước 0,8m x 6m


150 băng rôn


20 băng rôn

Năm nay, các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam sẽ được tổ chức với tinh thần tiết kiệm, thiết thực, quán triệt thực hiện theo tinh thần của Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24-4 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó, sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức trực tuyến các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2020.

Ngọc Phú

Các tin khác