Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện đề án An ninh lương thực quốc gia
20/3/2020, 8:24 (GMT+7)

Ngày 18/3, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Đề án An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang

Dự tại điểm cầu Hậu Giang có đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Theo báo cáo tại hội nghị, việc thực hiện Đề án đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò, mục đích của phát triển lương thực, thực phẩm nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Giai đoạn 2009-2019 sản lượng lúa tăng từ 39,17 triệu tấn lên 43,4 triệu tấn; bình quân lương thực đầu người tăng từ 497kg/năm lên trên 525kg/năm, đưa Việt Nam vào nhóm 6 nước hàng đầu về chỉ số này và vai trò của Việt Nam trong hỗ trợ an ninh lương thực cho các quốc gia khác ngày càng tăng.

So với mục tiêu đến năm 2020 tại Kết luận 53-KL/TW và Nghị quyết số 63/NQ-CP, dự kiến có 14 chỉ tiêu đạt và vượt: 03 chỉ tiêu về lúa gạo, 02 chỉ tiêu về rau, 02 chỉ tiêu về cây ăn quả, 02 chỉ tiêu về chăn nuôi, 03 chỉ tiêu về thủy sản, 02 chỉ tiêu về đảm bảo khả năng tiếp cận lương thực.

Các tiêu chí cơ bản về an ninh dinh dưỡng được đảm bảo, có đủ nguồn cung lương thực đa dạng phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng, sự đa dạng trong chế độ ăn uống của người dân được tăng, cân đối dinh dưỡng khẩu phàn ăn được cải thiện rõ rệt, nhờ đó tình trạng thiếu dinh dưỡng được cải tiến đáng kể, giảm từ 18,2% trong giai đoạn 2004-2006 xuống 10,8% hiện nay. Việt Nam không chỉ tự đảm bảo an ninh lương thực mà còn góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho nhiều quốc gia khác, mỗi năm xuất khẩu 5-7 triệu tấn gạo.

Cùng với đó, nhờ hệ thống giao thông, dịch vụ thương mại mở rộng và hiện đại hóa, thu nhập của người dân nông thôn tăng 4,3 lần đã giúp cải thiện rõ rệt khả năng tiếp cận lương thực. Thu nhập người trồng lúa cơ bản đảm bảo có lãi trên 30% so với giá thành sản xuất, có nơi đạt cao hơn nhiều.

Tại Hậu Giang, sau 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được cải thiện. Chiến lược phát triển của ngành Nông nghiệp tỉnh theo hướng xây dựng nền nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững; sản xuất hàng hóa có giá trị gia tăng cao, thực hiện cơ cấu lại ngành gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, xây dựng nông thôn mới. Nhiều chương trình, đề án phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp như đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; đề án nâng cao chất lượng hoạt động HTX; đề án phát triển trạm bơm điện... cũng đã và đang được triển khai thực hiện, các dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (ODA), như: Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL (WB6); Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2015-2020 cũng đang phát huy hiệu quả. Từ đó, góp phần rất lớn vào việc xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới. tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 7,18% xuống còn 5,11%, không để xảy ra tình trạng mất an ninh lương thực.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận và kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, các bộ, ngành trung ương về một số nội dung như: Phê duyệt các đề án thí điểm tích tụ ruộng đất nông nghiệp; tăng cường cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong đầu tư sản xuất, chế biến nông sản; nghiên cứu, quy hoạch, hỗ trợ xây dựng các kho dự trữ lúa gạo theo quy mô vùng hoặc theo tỉnh; xây dựng, tăng cường quỹ dự phòng hỗ trợ nông dân nói chung, các hộ dân sản xuất lúa nói riêng khi gặp khó khăn, thất thu do thiên tai, bão lũ…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ban, ngành, địa phương trong thực hiện Kết luận số 53-KL/TW ngày 05/8/2009 của Bộ Chính trị về Đề án An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020. Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Đề án An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020 đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa của phát triển lương thực thực phẩm nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Để khắc phục những hạn chế, tồn tại, đạt được các mục tiêu luôn đảm bảo đủ lương thực thực phẩm cho tiêu dùng trong nước, các hộ gia đình đều được tiếp cận lương thực an toàn, đầy đủ dinh dưỡng; kim ngạch lúa gạo xuất khẩu tăng bình quân 9 - 10%/năm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan, các địa phương cần đẩy mạnh phát triển, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu lương thực thực phẩm  cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; tiếp tục nâng cấp, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn phục vụ sản xuất lương thực thực phẩm; nâng cao trình độ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng phương pháp chọn, tạo các giống lúa mới có tiềm năng kinh tế cao, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu; gia tăng chế biến để nâng cao năng suất, chất lượng lương thực thực phẩm; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành Nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu của nền nông nghiệp hiện đại; tổ chức lại sản xuất lương thực thực phẩm theo vùng chuyên canh; tăng cường sự liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nông dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với nông dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gạo; phát triển hệ thống thông tin an ninh lương thực, dinh dưỡng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh lương thực…/.

An Nhiên


 

Các tin khác