33 nhà giáo được Tỉnh đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú
18/3/2020, 9:36 (GMT+7)

Đó là kết quả được Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú tỉnh Hậu Giang lần thứ 15 năm 2020 bỏ phiếu kín xét chọn trong tổng số 35 hồ sơ đủ tiêu chuẩn của cán bộ quản lý, giáo viên toàn ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang vào ngày 17/3

Thành viên Hội đồng xem xét lại hồ sơ trước khi tiến hành bỏ phiếu kín

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh - Chủ tịch Hội đồng cấp Tỉnh đến dự và chủ trì,

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”; Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16 tháng 12 năm 2019 về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15 năm 2020. Sau thời gian triển khai quy định đến các cơ sở giáo dục, Tổ thư ký Hội đồng cấp Tỉnh đã nhận được tổng số 43 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (không có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân); trong đó có 39 hồ sơ đủ điều kiện, 4 hồ sơ chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Theo các quy định của Trung ương, để đạt danh hiệu Nhà giáo ưu tú, các nhà giáo phải có 7 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 7 lần được tặng danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 7 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng; 1 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ hoặc danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ; 1 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ…

Tại buổi họp, sau khi nghe báo cáo của Thường trực Hội đồng Tỉnh, ý kiến thẩm định, xem xét hồ sơ của từng thành viên Hội đồng, số hồ sơ còn lại được Hội đồng thống nhất đưa vào danh sách bỏ phiếu kín là 35 hồ sơ, kết quả có 02 hồ sơ đạt tỷ lệ 73,33%, 33 hồ sơ đạt tỷ lệ từ 93,33% trở lên, Hội đồng Tỉnh thống nhất 33 nhà giáo có số phiếu đồng ý nêu trên được đề nghị lên Hội đồng cấp Bộ tiếp tục trình tự xét chọn danh hiệu Nhà giáo ưu tú theo quy định tại Nghị định 27/2015/NĐ-CP.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh - Chủ tịch Hội đồng cấp Tỉnh nhấn mạnh: đây là danh hiệu cao quý được Chủ tịch Nước xét tặng cho những nhà giáo đã có cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục của đất nước ba năm một lần vào Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, vì vậy Hội đồng cấp cơ sở, Hội đồng cấp huyện, cấp Tỉnh cần đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, dân chủ trong quy trình xét tặng danh hiệu, tránh sơ xuất, bỏ sót đối tượng các nhà giáo đủ tiêu chuẩn tại địa phương, nhất là những nhà giáo tiêu biểu của các cấp học, ngành học có phẩm chất tốt, lòng tận tụy yêu nghề và năng lực chuyên môn vượt trội thật sự được ngành nhìn nhận và tôn vinh. Đồng chí đề nghị, Tổ Thư ký Hội đồng sớm hoàn chỉnh hồ sơ trình lên Hội đồng cấp Bộ theo đúng thời gian quy định.

An Nhiên

Các tin khác