Xây dựng Chính phủ điện tử không để bộ máy phình ra, thủ tục phức tạp hơn
18/2/2020, 16:34 (GMT+7)

Ngày 12/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương.

Quang cảnh hôi nghị tại điểm cầu Hậu Giang

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Tại điểm cầu Hậu Giang có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2019, việc xây dựng Chính phủ điện tử có nhiều chuyển biến tích cực. Tính từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ nhấn nút khai trương vào đầu tháng 12/2019 đến nay đã có hơn 47.000 tài khoản đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia với hơn 13,7 triệu lượt truy cập, hơn 945.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái. Hiện, đã có 9/22 bộ, cơ quan và toàn bộ 63 tỉnh, thành phố kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Năm 2019, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã tăng từ 4,5% lên hơn 10%; 100% bộ, ngành và địa phương đã kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia; 86,5% văn bản điện tử đã trao đổi qua mạng. Đến nay, cả nước đã có 55/63 địa phương tổ chức Trung tâm phục vụ hành chính công; tỷ lệ giải quyết đúng hạn hồ sơ đạt 95,8%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: chưa hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật làm khung thể chế; chưa hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai. Trên 70% các bộ, ngành, địa phương chưa có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Chưa có nền tảng thanh toán điện tử cho dịch vụ công. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa có ý thức thay đổi thói quen, vẫn ưu tiên thực hiện theo các phương thức truyền thống.

Riêng tại Hậu Giang, sau khi Cổng Dịch vụ công quốc gia khai trương, Tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phân công Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp triển khai xây dựng chính quyền điện tử. Chỉ đạo việc gửi nhận văn bản điện tử, triển khai phần mềm Quản lý văn bản cấp huyện cho tất cả các sở, ngành (các đơn vị trực thuộc sở, ngành), UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND cấp xã sử dụng. Tỉnh đã cấp được 3.677 tài khoản cho cán bộ, công chức và cơ quan, đơn vị sử dụng trong hoạt động công vụ.

Hiện tỉnh đã cập nhật 1.930 TTHC thuộc danh mục các thủ tục hành chính của các đơn vị trong tỉnh; đồng thời, triển khai hệ thống hóa đơn điện tử cho cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng. Đến nay, 100% hồ sơ của người dân và doanh nghiệp khi nộp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia đến hệ thống chính quyền điện tử của tỉnh đều được tiếp nhận và xử lý đúng quy trình, quy định về thời gian.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực vượt bậc, có nhiều cách làm mới, sáng tạo của các bộ, ngành về những thành tựu xây dựng chính phủ điện tử trong thời gian qua đã đóng góp hiệu quả cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tới các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố cần tiếp tục huy động nguồn lực triển khai xây dựng, phát triển chính phủ điện tử; nhanh chóng hoàn thiện thể chế, thủ tục hệ thống thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; khắc phục những tồn tại, hạn chế và khẩn trương thực hiện việc số hóa, xây dựng hệ thống và kết nối hệ thống để báo cáo Chính phủ. Xây dựng Chính phủ điện tử phải đi liền với đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chính phủ điện tử phải đi liền với cải cách hành chính, phải giúp giảm biên chế, tiết kiệm chi phí, “không để tình trạng chúng ta ứng dụng công nghệ thông tin mà bộ máy lại phình ra, thủ tục phức tạp hơn”.

 

An Nhiên

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang

Các tin khác