KẾ HOẠCH: hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn Tỉnh
6/2/2020, 8:44 (GMT+7)

Thúc đẩy các chương trình, hoạt động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ban Chỉ đạo tháng hành động về ATVSTP tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động năm 2020. Chủ đề Tháng hành động là “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” từ ngày 01 - 31/5/2020.

1. Một số Khẩu hiệu tuyên truyền

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động    năm 2020;

- Cải thiện điều kiện làm việc vì an toàn, sức khỏe của người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp;

- Tăng cường rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro mất ATVSLĐ tại nơi làm việc;

- Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động;

- Tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp;

- Chung tay xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc;

- Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể phòng tránh được nếu chúng ta làm tốt công tác phòng ngừa;

- Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động;

- Bảo vệ sức khỏe người lao động - Bảo vệ nguồn nhân lực của đất nước;

- Chủ động khám phát hiện bệnh nghề nghiệp góp phần bảo vệ lợi ích cho cơ sở lao động;

- Môi trường làm việc an toàn - Tốt cho bạn, cho doanh nghiệp.

2. Các hoạt động tổ chức trong Tháng hành động

+ Các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ

- Xây dựng, gửi, phát hành các thông điệp, phóng sự, cảnh báo phòng ngừa tai nạn lao động; phát hành các sổ tay, tờ rơi, tài liệu hướng dẫn, video tuyên truyền về ATVSLĐ tới các doanh nghiệp, người lao động; tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã và hệ thống thống thông tin của doanh nghiệp.

Tổ chức các lớp tập huấn, các buổi tư vấn, hướng dẫn, huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động, cho doanh nghiệp trong khu vực làng nghề, phi kết cấu; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, rà soát các nguy cơ mất ATVSLĐ tại các công trình xây dựng, giao thông nơi đông người qua lại, các trung tâm thương mại, trường học, khu dân cư về an toàn điện, hàn cắt, phòng ngừa tai nạn ngã cao, vật rơi,…

Các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp tham khảo, sử dụng một số thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động năm 2020 (theo Phụ lục đính kèm).

+ Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành về ATVSLĐ

Tập trung thanh tra, kiểm tra một số ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao và tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sử dụng nồi hơi, thiết bị nâng, hàn cắt kim loại, làm việc trong không gian hạn chế, xây dựng, điện,…; việc sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu nghiêm ngặt về an toàn lao động, công tác huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

+ Tổ chức các hoạt động chuyên đề và các hoạt động có sự tham gia của doanh nghiệp, người lao động

Tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thi, tọa đàm, hội thảo chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động; đối thoại triển khai chính sách với doanh nghiệp, người lao động về ATVSLĐ; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ có nội dung tuyên truyền về công tác ATVSLĐ; tổ chức tham quan các mô hình điển hình làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện, hội nghị, hội thảo chuyên đề về ATVSLĐ; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thăm hỏi, động viên, tặng quà (nếu có) cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

+ Khen thưởng về ATVSLĐ

Tổ chức khen thưởng cho các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2019 (nếu có) tại buổi Lễ Phát động Tháng hành động năm 2020.

Ngọc Triều


Các tin khác