Tỉnh ủy hoàn thành tốt công tác tổ chức - kiểm tra đảng
9/1/2020, 9:47 (GMT+7)

Ngày 8/1, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức - kiểm tra năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Cam Quang Vinh, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Bảy, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Dự hội nghị còn có đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

 Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trong việc thẩm định nhân sự chuẩn bị đại hội đảng bộ cơ sở tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tích cực chủ động tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao, cụ thể: trong năm đã thực hiện 3.572 cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên; trong đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đã tiến hành kiểm tra 7.514 đảng viên và 563 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 482 đảng viên và 320 tổ chức đảng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót của đảng viên để khắc phục, sửa chữa, qua đó số đảng viên vi phạm kỷ luật giảm so với cùng kỳ (giảm 7 đảng viên so năm 2018).

Song song đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã chủ động, tích cực đổi mới phương pháp làm việc, hoàn thành nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng, với nhiều văn bản tham mưu hướng dẫn có tính chất quan trọng tại thời điểm chuẩn bị công tác tổ chức đại hội như: Chỉ thị 45-CT/TU ngày 12/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022... đặc biệt là Quy định số 2222-QĐ/TU về phân công các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ về dự sinh hoạt với chi bộ ấp, khu vực; chỉ đạo kịp thời việc sắp xếp tổ chức cơ sở đảng của các chi cục thuế cấp huyện sau khi sáp nhập; tổ chức lớp bồi dưỡng cho 113 đồng chí cán bộ nguồn cấp huyện theo quy hoạch chức danh chủ chốt của chính quyền các cấp và 107 đồng chí cán bộ nguồn cấp tỉnh được quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham mưu ban hành 6 quyết định phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy từ 32 phòng xuống còn 24 phòng...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Tạo đề nghị Ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục tham mưu cấp ủy các cấp xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với đảng viên và tổ chức đảng vi phạm; quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong Đảng, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất từ trong chi bộ, cấp ủy đảng; tham mưu giúp cấp ủy trong việc thẩm định nhân sự chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngành tổ chức xây dựng Đảng cần chủ động tham mưu thật tốt cho công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng như tham mưu thực hiện tốt việc sắp xếp, bố trí nhân sự, cán bộ trước và sau đại hội. Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Trung ương; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

An Nhiên

 


 

Các tin khác