Nghiệm thu nhiệm vụ “Xây dựng mô hình trồng cam sành cho năng suất và chất lượng cao tại Hậu Giang”
8/1/2020, 7:55 (GMT+7)

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã tiến hành tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ “Xây dựng mô hình trồng cam sành cho năng suất và chất lượng cao tại Hậu Giang” do ThS. Triệu Quốc Dương làm chủ nhiệm và Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Qua kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, nhiệm vụ được xếp loại “Đạt”.

Đại diện Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày kết quả trước Hội đồng

 

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ

Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu một số biện pháp canh tác nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế hướng đến việc canh tác theo hướng bền vững; xác định được công thức phân N-K, phân hữu cơ thích hợp để nâng cao năng suất và phẩm chất cho cây cam sành tại Hậu Giang; xây dựng mô hình theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng trái, giảm chi phí nhằm tăng hiệu quả kinh tế.

Qua nghiên cứu Ban chủ nhiệm đã có một số kết luận sau:

- Nông hộ trồng cam sành với mật độ trung bình 249 ± 59 cây/1.000m2, năng suất 24,3 tấn/ha. Lượng phân bón trung bình cho cây ở giai đoạn cho trái là 365gN + 289g P2O5 + 200g K2O/cây/năm, bón theo định kỳ 1 - 1,5 tháng/năm.

- Hàm lượng dinh dưỡng  trong đất ở cây 3, 5, 7 năm tuổi như Nts, Kts ở mức trung bình. Hàm lượng Pts, P, K ở mức cao nhưng chỉ số pH thấp hơn so với mức pH giới hạn cho cây cam sành. Các thành phần dưỡng chất trong lá như hàm lượng Nts ở mức tối ưu; hàm lượng Pts, Mgts ở mức cao và hàm lượng Kts, Zn ở mức thấp so với nhu cầu của cây cam sành.

- Năng suất cam sành ở mô hình khảo sát trồng với mật độ 2x2m có năng suất/ha thấp ở năm đầu cho trái nhưng tăng dần lên ở năm tiếp theo so với mô hình khảo sát trồng với mật độ 1,5x1,5m

- Năng suất cam sành đạt cao nhất ở nghiệm thức 5 bón NPK (381-289-220) và nghiệm thức 6 bón NPK (415-289-240) lần lượt là 13,95 kg và 13,57 kg/cây. Các thí nghiệm tăng liều lượng N, K, N+K không làm thay đổi phẩm chất trái cam sành.

- Cũng ở nghiệm thức 5 có các chỉ tiêu về khối lượng trái, đường kính trái, chiều cao trái đạt cao nhất. Do đó xét các yếu tố cho thấy ở nghiệm thức này cây cam sành 5 năm tuổi tại thị xã Ngã Bảy cho năng suất, phẩm chất tốt nhất.

- Xét các yếu tố công thức bón phân đạt hiệu quả cao nhất, cũng như hiệu quả kinh tế thì nghiệm thức bón 75% phân hóa học và 10 tấn/ha phân hữu cơ là phù hợp nhất.

Hoàng Nhan (Sở KH&CN Hậu Giang)

Các tin khác