Xét duyệt nhiệm vụ “Nghiên cứu mô hình can thiệp cộng đồng kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp tại tỉnh Hậu Giang”
6/1/2020, 15:31 (GMT+7)

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu mô hình can thiệp cộng đồng kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp tại tỉnh Hậu Giang”, do BSCKI. Nguyễn Thị Thu Sen chủ nhiệm và Trường Đại học Võ Trường Toản chủ trì thực hiện.

Đại diện Ban Chủ nhiệm đề tài trình bày nội dung nghiên cứu trước Hội đồng

Mục tiêu của đề tài nhằm xác định tỷ lệ kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp tại tỉnh Hậu Giang; xác định các yếu tố liên quan đến kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp tại tỉnh Hậu Giang; xây dựng và đánh giá mô hình can thiệp cộng đồng trong việc kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp tại tỉnh Hậu Giang.

Đề tài thực hiện bao gồm các nội dung sau:

- Khảo sát tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp đã kiểm soát huyết áp trong cộng đồng dân cư tại tỉnh Hậu Giang để chọn đối tượng nghiên cứu theo tiêu chuẩn chọn mẫu;

- Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kết quả kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp qua khám lâm sàng và thực hiện cận lâm sàng;

- Tiến hành can thiệp bằng mô hình can thiệp cộng đồng trong việc kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân chưa kiểm soát được huyết áp.

- Quản lý, theo dõi, đánh giá kết quả điều trị theo thời gian trên hai nhóm can thiệp và nhóm đối chứng

Tuy nhiên đề cương đề tài chưa xây dựng được phương pháp nghiên cứu rõ ràng, nhất là cách phỏng vấn, chọn mẫu, đo huyết áp, cân nặng, tiêu chuẩn, các kỹ thuật xét nghiệm, nhóm tác giả cũng chưa nêu ra sự khác nhau giữa nhóm can thiệp, nhóm chứng điều trị, sự khác nhau giữa truyền thông và giáo dục, đồng thời chưa đưa ra được tiêu chí để xây dựng mô hình can thiệp cộng đồng có thể ứng dụng cho tỉnh khi nghiên cứu xong. Do đó qua kết quả chấm điểm của Hội đồng tuyển chọn đề nghị không thực hiện đối với chủ nhiệm và cơ quan chủ trì nêu trên.

Hồng Xuyến (Sở KH&CN Hậu Giang)


Các tin khác