Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết 2019
6/1/2020, 14:6 (GMT+7)

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Ngày 27/12/2019, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Tổng kết Nghị quyết năm 2019, triển khai Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2020. Đồng chí Huỳnh Trường Vĩnh - TUV, Bí thư Đảng bộ chủ trì Hội nghị.

Đ/c Huỳnh Trường Vĩnh - TUV, Bí thư Đảng bộ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đảng bộ Sở KH&CN hiện có 38 đảng viên (tăng 01 so năm 2018), trong đó có 16 đảng viên nữ, 04 dự bị, 01 đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời.

Năm 2019, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trực tiếp là Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên đã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ Sở đề ra thực hiện đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

 

Đ/c Huỳnh Trường Vĩnh - TUV, Bí thư Đảng bộ trao Giấy khen cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

 

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm, Đảng ủy đã triển khai các đảng văn, văn bản có liên quan đến hoạt động của Đảng, Chính quyền đến các đảng viên trong các Chi bộ để nắm rõ và thực hiện; Triển khai đầy đủ nội dung Hội nghị Báo cáo viên, thông tin trong quyển Thông báo nội bộ hàng tháng, tuyên truyền gắn với các ngày lễ lớn… đến toàn thể đảng viên; Duy trì chào cờ, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng vào 07 giờ sáng thứ 2 tuần đầu tiên của tháng.

Đảng ủy đã thực hiện kết nạp 04 đảng viên, đạt 133,3% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cử 02 đồng chí học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; 05 quần chúng học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng; thực hiện thủ tục đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 05 đồng chí. Trong năm, 38/38 đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú theo đúng Quy định số 76 của Bộ Chính trị và được Chi ủy nơi cư trú nhận xét đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của đảng viên tại địa phương.

Tại Hội nghị này, nhằm biểu dương, khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ, Bí thư Đảng bộ đã trao Giấy khen cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2020, Đảng bộ Sở đã thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết và được 100% đảng viên thống nhất, cụ thể 100% đảng viên học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, 95% công chức, viên chức ngoài Đảng học tập, quán triệt; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 09/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về “Một số vấn đề về sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề trong các loại hình chi bộ”; phấn đấu Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 04 đảng viên.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2020 của Đảng bộ Sở, Đồng chí Huỳnh Trường Vĩnh - TUV, Bí thư Đảng bộ đề nghị cán bộ, đảng viên, quyết tâm thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2020 của Đảng bộ Sở; tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng quy định; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự theo Đề án thực hiện NQ 18-NQ/TW, NQ 19-NQ/TW đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đẩy mạnh CCHC; thực hiện tốt QCDC ở cơ sở và văn hóa công sở; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm ANTT, PCCC tại cơ quan, đơn vị; Các Chi bộ thực hiện sinh hoạt lệ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề theo đúng Hướng dẫn số 05-HD/BTCĐUK; tiếp tục cử đảng viên, CBCCVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời yêu cầu cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ chủ động, đoàn kết thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020./.

Ngọc Triều, Ảnh Thiên Dương


Các tin khác