Ký kết phối hợp giữa Thanh tra với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
15/8/2016, 14:56 (GMT+7)

(HG) - Chiều ngày 11-8, Thanh tra tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn nghiệp vụ; trao đổi, cung cấp thông tin, số liệu có liên quan và tập huấn nghiệp vụ.

Lãnh đạo hai đơn vị quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch được ký kết

Việc ký kết kế hoạch phối hợp nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định. Theo đó, hai bên có trách nhiệm thường xuyên phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm được phát hiện qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp... Tạo điều kiện hỗ trợ trong thực hiện tốt các quy định trong việc phòng ngừa và đấu tranh những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, đảm bảo thực thi nghiêm pháp luật ở địa phương. Định kỳ hàng năm, Thanh tra tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện kế hoạch này.

THEO PHI YẾN BÁO HẬU GIANG


Các tin khác